وب سايت شخصي فرهاد نوين

 

 

 مقالات آموزشی کتیا CATIA :

کاری از انجمن کتیای ایران

آشنایی با محیط های ماشنکاری نرم افزار کتیا CATIA

آشنایی با محیط های ماشنکاری نرم افزار کتیا CATIA

نویسندگان:

مهندس فرهاد نوین

مهندس امید سجادی مقدم

چاپ شده در شماره 61 مجله ساخت و تولید

 

آشنایی با نرم افزار 3Dvia Composeer

آشنایی با نرم افزار 3Dvia Composser

نویسندگان:

مهندس فرهاد نوین

مهندس بهزاد میلادی

چاپ شده در شماره 58 مجله ساخت و تولید

 

آشنایی با PLM پروسه چرخه تولید

آشنایی با PLM پروسه جرخه تولید

نویسندگان:

مهندس فرهاد نوین

مهندس حسین الفیده فر

چاپ شده در شماره 58 مجله ساخت و تولید

 

مقالات آموزشی ارگونومی در کتیا CATIA

 

ارگونومی در نرم افزار کتیا CATIA (قسمت اول)

نویسندگان:

مهندس فرهاد نوین

مهندس هومن لادن

چاپ شده در شماره 45 مجله ساخت و تولید

ارگونومی در نرم افزار کتیا CATIA (قسمت دوم)

نویسندگان:

مهندس فرهاد نوین

مهندس هومن لادن

چاپ شده در شماره 46 مجله ساخت و تولید

ارگونومی در نرم افزار کتیا CATIA (قسمت سوم)

نویسندگان:

مهندس فرهاد نوین

مهندس هومن لادن

چاپ شده در شماره 47 مجله ساخت و تولید

ارگونومی در نرم افزار کتیا CATIA (قسمت چهارم)

نویسندگان:

مهندس فرهاد نوین

مهندس هومن لادن

چاپ شده در شماره 48 مجله ساخت و تولید

 

 

مقاله Sketch Tracer در کتیا

Sketch Tracer در کتیا CATIA

نویسندگان:

مهندس فرهاد نوین

مهندس هومن لادن

چاپ شده در شماره 46 مجله ساخت و تولید

 

مقاله SimDesigner در کتیا CATIA

 

SimDesigner در نرم افزار کتیا

نویسندگان:

مهندس فرهاد نوین

مهندس امیر محمودی مطلق

چاپ شده در شماره 42 مجله ساخت و تولید

 

 

  | صفحه اصلي | سوابق | مقالات مهندسي | پروژه های صنعتی| پيوندها  |  تماس  |  
 Novin.us 2013 
  © Copyright  All Rights Reserved