مقالات مهندسي:

  صفحه اصلي

  سوابق

  مقالات آموزشی

  پروژه های صنعتی

  پيوندها

  تماس

 پيوندها:

 

www.IRCATIA.IR

وب سایت انجمن کتیای ایران

 

 

    وب سايت شخصي فرهاد نوين

 

 پروژه های صنعتی انجام شده با مدیریت مهندس فرهاد نوین

پمپ کمپرسور

 پروژه انجام شده و در حال تولید انجمن کتیای ایران طراحی شده با روش مهندس معکوس Reverse Engineering

 

سیمرغ جشنواره فجر

پروژه ای ملی در انجمن کتیای ایران طراحی سیمرغ زرین جشنواره فجر

 

قاب رادیاتور مگان

 پروژه طراحی رادیاتور خودرو مگان با روش مهندسی معکوس Reverse Engineering با نرم افزار کتیا CATIA در انجمن کتیای ایران به سفارش شرکت رادیاتور ایران

 

 

 

گیره سپر تندر 90

پروژه طراحی نگهدارنده سپر تندر 90 در انجمن کتیای ایران به سفارش تامین کنندگان قطعات پارس خودرو - شرکت شبستری - با روش مهندسی معکوس Reverse Engineering با نرم افزار کتیا CATIA

 

گیره پروژکتور تندر 90

پروژه طراحی شده در انجمن کتیای ایران به سفارش تامین کنندگان قطعات پارس خودرو - با روش مهندسی معکوس Reverse Engineering با نرم افزار کتیا CATIA

 

کانکس یخساز شرکت قصریخ

 پروژه طراحی کانکس سردخانه شرکت قصریخ در انحمن کتیای ایران

 

شراد فن خودرو

 طراحی شراد فن خودرو در انجمن کتیای ایران به سفارش شرکت رادیاتور ایران با روش مهندسی معکوس Reverse Engineering با نرم افزار کتیا CATIA

 

  | صفحه اصلي | سوابق | مقالات مهندسي | پروژه های صنعتی| پيوندها  |  تماس  |  
 Novin.us 2013 
  © Copyright  All Rights Reserved