| صفحه اصلي  | سوابق | مقالات آموزشی |پروژه های صنعتی | پيوندها | تماس |

 

    وب سايت شخصي فرهاد نوين

 

 

انجمن کتیای ایران

www.IRCATIA.IR

مرکز آموزش نرم افزار های تحلیلی

www.FEM.IR

مرکز آموزش نرم افزارهای ماشین کاری

www.CNCsoft.IR

 

 

وب سايت شخصي مهندس ايمان تاج زاد ... مهندس سيد ايمان تاج زاد ... مهندسي مكانيك و كاربرد نرم افزار هاي مهندسي

 

مهرخواه ..... مهندس ايمان تاجزاد .... مهندس ايمان تاج زاد ..... مهندس فرهاد نوين .... كتيا ... مدرس .... نرم افزار ... شركت توليدي صنعتي .... مهر خواه .... ايران خودرو

 

 

  | صفحه اصلي | سوابق | مقالات مهندسي | پروژه های صنعتی| پيوندها  |  تماس  |  
 Novin.us 2013 
  © Copyright  All Rights Reserved